ادمهآی غیر قابل باور

به ادمهآیی برخوردم که هر رفتاری میخواهند انجام میدهند اما خب اینجآیش به هیچ کس ربطی ندارد ٬ زمانی اهمیت دارد که با

حرف و یآ رفتارشان صدمه میزنند ٬ من ادم  نادیده گرفتن نبودم و نیستم اما ترجیح میدهم نسبت به یکسری هآ باشم چون

همیشه عکس این بودم و آسیب دیدم ٬ قصدم صدمه زدن به شخصی نیست ٬ قصدم حفاظت از غرور و شخصیتم است ٬ قرار

نیست کسی دیدم را عوض کند ٬ چون چند وقتی ست انقدر بدی از یکسری افراد دیده ام که مغزم خوبی هآ را فراموش و از یاد

برده است ٬ طول می کشد به تنظیمات کارخانه بازگردم . خیلی جالب است بعضیهآ توقع رفتاری از دیگران دارند که خود حاضر

به اینطور رفتار کردن نیستند ٬ فکر کنم در نظرشان ( هر چیزی را که برای خود می پسندی برای دیگران هم بپسند ) کشک

است .برایم عجیب است که بعضی هآ که ادعای پاکی و فلان دارند اینطور باشند و اصلا هم این رفتار را بد ندانند ٬ اینقدر این

دورویی ( نمیدانم اسمش را چه بگذارم ) عجیب است . نمیتوانم این حد از حماقت را باور کنم .

photo by : topcaptures


" من به روش خودم زندگی می کنم "
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان