عروسی سلطنتی بریتانیا


تقریبا چـند ماه پیش بود که خبـر رابـطه ی پرنس هری فرزنـد دوم ِ

پـرنسس دایـانا ٬ نـوه ی مـلکه ی بریتانیـا ( الیزابت دوم )  با مـگان مارکـل

هنرپیشه ی هالیوودی تمام شبـکه های اجتماعی و مطبوعات خارجی را

پر کرده بـود ٬ قضاوت های اکثریت شروع شـد و مگان را به بـاد قضاوت

گرفته بودنـد ٬ بعـد مدتی نامزدی شان را اعلام کردند و بیش از بیش صدر

خـبرهای جذاب شدنـد و بالاخره امـروز با هم ازدواج کردنـد ٬ مراسم 

ازدواجشان را که نگاه میکردم در کمال زیبایی و شکوهی که داشت بسیار

بسیار سـاده بـود ٬  لباس عروس ساده ی ساده ٬ تاج ساده ٬ استفاده از 

گوشواره و ساعت و انگشتر ساده ی ساده ٬ ارایشی که لک های صورت

مگان نمایان بـود ٬ شاید مهم ترین نکته ی این مراسم از نظر اکثریت 

دعوت نکردن هیچ سیاست مداری بـود ٬ اما بنظرم مهم ترین نکـته ای

که این ازدواج به همگان قصد نشان دادن داشت تغیـیر سنت ها بود .

سنت ها همیشه پایدار نیستند و با جامعه رشد می کنند و تغییر می کنند.

مگـان نشان داد عروس یک خانواده ی سلطنتی هم می توانـد انجور که

دوست دارد در روز عروسی اش لباس بپـوشد ٬ عروس یک خانواده ی 

سلطنتی هم می تواند در روز عروسی اش هر کسی را که دوست داشت

دعـوت کند ٬ عروس یک خانواده ی سلطنتی نـه ملیتش مهم است ٬ نه 

رنگ پوستـش ٬ نه مکانی که به دنـیا امده ٬ نـه سنش و نـه اینکه قبلا 

ازدواج کرده و یا نکـرده .. و میشود همرنگ جماعـت نشد و طوری عمل 

کنی که دوست داری و ان هم زمانی که میلیاردها ادم قرار باشـد تو را

مـشاهده کنند .. اما فقط یک چیز مهم است انهم همـان عشقی ست که 

باید باشـد .. همان حس ِ در قلب است ٬ همان اشتـراک بین ِ شان است ..

این ها همان معیار هایی ست که در بیشتر زندگیهای جامعه ی مـا گم 

شده است و همان سن ٬ خانواده ٬ مادیات ٬ زیبایی ٬ مردم چی میگن !!

مهم است و در صـدر .. و گرفتن عروسی های پر زرق و برق و با تشریفات 

پر زرق و برق تر که باید تا چـند وقت درگیر هزینه های ان بـاشند ان هم 

فقط برای یـک شب .. البته اکثریـت ..

۲
" من به روش خودم زندگی می کنم "
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان