ME

دانشجویِ یکی از رشته های هنـر ..

فقط میخوام به روش خودم زندگی کنم همین را بس ../

آویور : اسم یکی از ستاره های پر نور آسمونه .

هر روز صبح از خودم می پرسم : من همونی هستم که میخوام باشم ؟
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان