ME

دانشجویِ یکی از رشته های هنـر ..

آویور : اسم یکی از ستاره های پر نور آسمونه .

" من به روش خودم زندگی می کنم "
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان