۲۲۱

یه جا یه نوشته بود : چیزی از دلم نمونده .. منم میگم چیزی از دلم نمونده .. ته کشیده ../

" من به روش خودم زندگی می کنم "
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان