۱۹۷

غریبم قصه ام چون غصه ام بسیار بسیار بسیاار ..

" من به روش خودم زندگی می کنم "
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان