۱۹۵

دلم میخواد تمام این روزا رو بالا بیارم .. فقط صدا کردم یا علی .. من به تمام عمرم امروز ترسیدم ../

" من به روش خودم زندگی می کنم "
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان