۱۷۶


هیچ کس واقعا نمی داند

آخر داستان چه می شود ..

خوب بودیم و زندگی بد شد ..

+ می دانی خوبی ها سخت باورم میشود ..

" من به روش خودم زندگی می کنم "
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان