۱۷۵

بارون بارید .. برای ما کویر نشین ها باران تحفه یِ ارزشمندیه .. بویِ زندگی میاد ../

+خدایا_شکرت

۱
لیمو جیم
29 Shahrivar 00:26
چقدر بوی خاک بعد از بارون خوبه :-) البته که بوی خاک نیست :-)

پاسخ :

 دلچسبه(:
" من به روش خودم زندگی می کنم "
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان