۱۶۱

اون نور تو دل و وجود خودته .. باورش داشته بااش ..

" من به روش خودم زندگی می کنم "
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان