۱۵۴


21 کد انتخابی از 150 تـا .. مثلِ آدمیم که از جنگ برگشته ، انرژی که انتخاب رشته ازم گرفت عملی ازم نگرفته بود .. من جنگیدم تو دیدی مگه نه ؟ امیدوااارم از ته قلبم میخوام انتخاب سوم خیرم باشه برای قبولی .. و قبول شم سومی رو و خلاص خلاص .. خیرم خیرم صلااحم باااشه (: تمرکز رو سومی سومی .. قبول شم سومی رو الهی .. من امیدوارم و این امیدِ تو قلبم موج میزنه تنها دلیلشم اینه که چون واقعا باور دارم این شدن رو و میدونم لطفت شامل حالم میشه و ردیف میکنی همه چیز روو .. امید تو قلبم هیچ وقت اشتباه نکرده هیچ وقت هیچ وقت .. الانم من بهش باور دارم .. به تو و ایمان داخل قلبم بااور دارم که میشه و میشه و میشه .. من یک سال برای خواستم از همه چیز دست کشیدم من یک سال برای خواسته ی تو قلبم از هم دوره یام عقب افتادم هر چند که این عقب موندن یک نوع جلو بودن برای منه و با ارزش تر از هر چیزی تو زندگیم و مطمعنم که هیچ وقت قرار نیست پشیمون شم .. تو باش کنارم و صلاحم قسمتم و خیرم انتخاب سومم باااشه رفیق (: باور دارم که میشه پس میشه با لطف و خواست تو .. میشه .. من به این شدن باور دارم .. برام انتخابش کن .. برام انتخاب سوم رو انتخاب کن رفیق (: 

شکرت_خدای _من

۴
همدم ماه
20 Mordad 13:22
ان شالله که هر چی خیر و صلاح هست اتفاق بیفته برات عزیزم(:

پاسخ :

ایشاالله (:
ممنونم همدم جانم :*
حوا ...
21 Mordad 08:29
ان‌شاءالله که میشه :)

پاسخ :

ایشالله :*
مریم
21 Mordad 11:22
انتخاب سومت چی بود؟ : فضول

پاسخ :

(: میام میگم الان بهت
atena aa
22 Mordad 18:46
یاسمین دیکه نمیتونم اینو نپرسم.:))انتخاب سومت چی بود؟

پاسخ :

میام میگم قشنگم (:
" من به روش خودم زندگی می کنم "
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان