۱۴۹

اخرین منزل ما کوچه ی سرگردانی ست ../

۲
مریم
05 Mordad 01:25
در به در درپی گم کردن مقصد رفتیم

پاسخ :

در به در ..
فـــاطمـه
05 Mordad 21:50
بده بد خیلی بد ..

پاسخ :

خیلی ..
" من به روش خودم زندگی می کنم "
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان