۱۴۵

کاش میشد خدا رو هم مانند مادر بغل کرد ..

" من به روش خودم زندگی می کنم "
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان