۱۲۷

از فـکر و خیال ٬ فکر و خیال ٬ فکر و خـیال .../

هر روز صبح از خودم می پرسم : من همونی هستم که میخوام باشم ؟
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان