۱۲۶

حال باغبانی را دارم که اواسط بهار سرما زده تمام محصولاتش را ..

هر روز صبح از خودم می پرسم : من همونی هستم که میخوام باشم ؟
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان