۱۲۴

سُبْحانَکَ یا لا اِلهَ اِلاّ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ خَلِّصْنا مِنَ

 النّارِ یا رَبِّ ..

+ ما رو هم بین دعاهای قشنگتون فرامـوش نکنین (:

" من به روش خودم زندگی می کنم "
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان