۱۲۲


تـو رفته ای

و جـای خالی ات

دیگر در خـانه جـا نمی شود ..

| بـابـایی |

ولی من گاهی شبا دلم میخواد خواب خدا رو ببینم ..
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان