۱۲۰

وقتی شروع میکنی به صبر کردن تا مدتی همه چیز 

آرام است. بعد اضطراب می آید. احساس میکنی

چیزی زیر پوستت میخزد و آزارت می دهد. قلبت

تند و تند میتپد، احساس نفس تنگیمیکنی، اما این

 فقط آغاز ماجراست .نباید #تسلیم شوی.. وقتی

فهمیدی که دیگر کاری از دستت بر نمی آید کم کم

آرامش دل پذیری در دلت می نشیند .

ناتوانی ات را می پذیری و سعی میکنی در ناتوانی، 

توانایی های کوچکت را پیدا کنی. احساس میکنی

 از زمین بلند شده ای و دیگر وزن خودت را حس نمیکنی٬

چشمهایت را می بندی و خودت را در حال پرواز می بینی..

+ ارش حجـازی


۲
حوا ...
09 Khordad 13:46
موافقم...

پاسخ :

(:
مریم
12 Khordad 02:00
منم خوشحال میشم کامنتای تو رُ میبینم :)
بی معرفتیام بذار پای اینکه کم میام فضای مجازی ...

پاسخ :

عزیزم :*
نگو مریمی ٬٬ این چـه حرفیه ):
" من به روش خودم زندگی می کنم "
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان