بی تو کویر خشکُ خالی َم ..

هـر چقدر خسته .. هر چقـدر سخـت .. اما نا امیدی نداریم مگـه نه رفیق ؟

اگر پا میشم بعد هر ویرانی وجودم ٬ اگـر نمیذارم خستگی وجودم رو 

ببلعـه .. اگر هسـتم .. فقط امـیدم تویی .. تویی خـدا .. اگر تلاش می کنم

قوی تـر باشـم ٬ دلیلم ٬ امـیدم تویـی .. گاهی تحـمل کردن برام سخـت میشه

گاهـی دلم میخوـاد نباشم نبینم .. امـا باز تویی دلیل هر بلنـد شدنمـ .

وقتی داغون ترینم ٬ وقتی دلم میخواد با سر برم تو دیـوار ٬ وقتی جواب

نمیگیرم ٬ وقتی حـالم افتـضاح تریـن میـشه .. وقتـی حوصله ی لبخـند 

زدن رو هم نـدارم ٬ وقتی دارم تمـام دلیل و منطـقی که تو سرمه رو از 

بیـن میبرم .. وقـتی تمـام مشکلاتم رو سرم هوار مـیشه .. وقتی به هر

چیزی فکـر می کنم تهـش میرسم به یـک بن بـست گـنده ..

با خودم میگـم مگه نگفـت : اَلَـیسَ اللَّهُ بِکافٍ عـَبدَهُ .. مگـه نگفت : تـا منو

داری غـم نـداشته باش بنـده ؟ مگـه نگفت : تـو تلاشتُ بکـن بقـیش با

مـن ؟ 

من نمیـدونم ته این راه چی میشـه ٬ من نمیـدونم میـشه یا نـه ٬ فقط بـهم

قـدرت بـده محکـم تر بایـستم ٬ محـکم تر ادامـه بـدم .. این قول مـا بود 

رفـیق . منـم که همیشه سست میشـم ٬ فکر می کـنم به تهش رسیـدم ..

امـا میدونم تـو اونقـدر رفیقی کـه .. یـا رفیقَ مـَن لا رَفیقَ لَهُ .. 

میدونـم رحـمتت رو ازم دریـغ نمی کنی .. میدونم دسـتم ُ بعد هر زمین 

خوردنم میگیری و بـلندم میکنی .. بلـندم کن .. بـلـندم کـن رفیـق تـرینـم ..۳
^_^ khakestari
26 Ordibehesht 23:50
الهی بعد از این تلخی و سختی های راه، به نتیجه ای شیرین برسی...منم یجورایی توی شرایط مشابه تو هستم.

پاسخ :

الهی ..
برای تو هم همینطور خاکستری جان (:
همدم ماه
27 Ordibehesht 00:02
و توکل علی الله و کفی بالله وکیلا...:)

پاسخ :

توکل به خودش (:
حوا ...
27 Ordibehesht 08:33
مهم شدن یا نشدن نیست
مهم تلاشی هست که می‌کنی :)

پاسخ :

این تلاشست که برام ارزشمنده (:
" من به روش خودم زندگی می کنم "
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان