۱۱۳

هـرکس بد ما به خلـق گوید 

ما چهـره ز غم نمی خراش‍یم

ما خوبی او به خـلق گوییم

تا هـردو دروغ گفته بـاشیم 

# دایـی .. دایی .. به قول مامانی : درد ُ بلـات تو قوطی ..

شایـد نباید نامه تُ میخوندم دایـی .. اما تو دایی تریـنی .. بمـون برام ..

دور نشـو خُب ؟ تو مثلِ برادری .. برادر نداشتـم .. میـترسم .. میترسم ..

خرابتـر شـه رویـاهامون .‌. میترسم روزی پشیـمون شی .. تغییر نکن ..

همینطوری دایی خوب من بمـون .. 

همـون لبخـندت باشـه رو لبت خُب ؟ نمـیدونم کی راه ُ اشتباه رفت ؟

کی چی بـدتر کرد همـه چی رو .. ؟ بـدون که خیلی دوست دارم دایـی ..

بـاش نـرو .. باشِه ؟ اونجـوری دیـگه تنهایی خـودش کـم میـاره ..

بمـونی برام دایـی ..

۱
همدم ماه
25 Ordibehesht 14:17
خدا حفظش کنه براتون
منم داییم برام مثله برادر نداشتمه:)

پاسخ :

ممـنونم (:
خدا دایی شما رو هم حفظ کـنه .
" من به روش خودم زندگی می کنم "
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان