۱۱۲

این سومین بار بود تو یک سال که موهام ُ کوتاه کردم ..

این دف‍عه دیگه راضی َم ..

۱
atena aa
02 Khordad 00:47
جدی؟ایول:)

پاسخ :

بعـله (:
" من به روش خودم زندگی می کنم "
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان