۱۰۳

خیلی وقته این جنگ و شروع کردم رفیق !

من این تغییر و میخوام .. محکم ایستادم .. به لطف تو .. شکرت (:

" من به روش خودم زندگی می کنم "
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان