۱۰۰

این طـلب در تـو گروگـان خداسـت

زان کـه هـر طـالب بـه مطلـوبی سـزاست 


#جنـاب_مولآنا

۱
حوا بانو
10 Ordibehesht 23:34
به به :)

پاسخ :

خوش اومدید حوا بانو (:
" من به روش خودم زندگی می کنم "
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان