۹۲

ولی من گاهی، شبا قبل خوابمـ ، دلم می‌خواد خواب خدا رو ببینمـ ...
@atiyeemirzaamiri

۱
فـــاطمـه
01 Ordibehesht 15:32
وآی من عاشِق این شُدم ): 

پاسخ :

عزیزم‍ . :*
" من به روش خودم زندگی می کنم "
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان