۸۹

میدونمـ میشه .. میدونمـ می تونمـ .. میدونم کمکمـ میکنی رفیقـ (:

هر روز صبح از خودم می پرسم : من همونی هستم که میخوام باشم ؟
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان