۸۹

میدونمـ میشه .. میدونمـ می تونمـ .. میدونم کمکمـ میکنی رفیقـ (:

" من به روش خودم زندگی می کنم "
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان