۸۸

همون روزآ یاد گرفتمـ .. بلد نبودمـ .. تا اون روز نگرانی نداشتمـ .. 

بلد نبودمـ .. حس آرامشم جورِ دیگه ایی بود .. خوشبختیم جور دیگه ایی

بود .. بلد نبودمـ .. شاید اگه قرار بود اینآ نباشه نمیدونم چجوری یاد 

می گرفتمـ .. مشکلِ پیش اومد .. کسی جزء تو رو نداشتم برای متوصل 

شدن بهش خدااا .. هزار بار شکرت کردمـ بخاطر بودنت خدااا .. اگه تو 

نبودی ..اگه راه ُ نشونم نداده بودی .. شاید الان ضعیف ترین آدم دنیآ 

میشدم .. میشدم ادمی که با هر چیز کوچیکی میشکستمـ .. میشدم آدمی

که هیچ وقت از خودم انتظار ندارمـ ..

روزا گذشت و تو بیشتر یادم دادی .. بیشتر یاد گرفتمـ .. حالا خوشبختیم

فرق میکنه .. نگرانی هآم فرق میکنه .. آرامشم یه جور دیگست .. ساده ترِ

..هر بار .. هر روز .. هر لحظه .. شکرت میکنمـ (:

.

.


" من به روش خودم زندگی می کنم "
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان