۸۵

به بیخیآلا بگو صبر کنن منمـ اومدَمـ (:

۱
آتنام
23 Farvardin 20:25
هانیییی:)))))

پاسخ :

دی ((:
" من به روش خودم زندگی می کنم "
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان