۸۳

خدایا حآفظ هممون باش .. آمین ../

#زلزله_امشب

۲
بلوط ||
23 Farvardin 02:25
باااز؟ o__o

پاسخ :

باز )):
آتنام
23 Farvardin 20:26
زلزله ندیدی عزیزم.نبینی ام هیچ وقت.خوبین حالا؟

پاسخ :

خوبیم . شکر (:
نبینیم الهی هیچوقت .
" من به روش خودم زندگی می کنم "
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان