۸۲

فقط ۷۵ روز دیگهـ ../ فقط ..

۳
my life
22 Farvardin 12:24
کنکور دیگه ؟ :(((  ( نگراان:|  )

پاسخ :

اره کنکور . تموم شه راحت شیمـ .
بلوط ||
22 Farvardin 21:15
وااای یاسمین آره :)

پاسخ :

ترسیدم .. گفتم رفتی دیگه نمیای ):
ایشاالله خوب بدیمش (:
مریم
22 Farvardin 23:49
وای چقدر میفهمم این روزشماری ها رو **: 
من خوبم / تو چطوری ؟ 
با کنکور چطوری ؟ 

پاسخ :

عزیزمم :*
شکر(: منم خوبم .
. خوبه دوسداشتنی خوندن برای این کنکور (:
" من به روش خودم زندگی می کنم "
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان