۸۱

هر آدمی درون خود کوزه ای دارد که با عقاید
باور ها و دانشی که از محیط اطرافش می گیرد پر می شود. این کوزه اگر 
روزی پر شد یاد گرفتن آدمی تمام می شود، نه که نتواند، دیگر نمی خواهد چیز بیشتری یاد بگیرد. پس تفکر را کنار می‌گذارد و با تعصب از کوزه ی باورهایش دفاع میکند و حتی برای آن میمیرد. 

اما آدم غیر متعصب تا لحظه ی مرگ در حال پر کردن کوزه است و صدها بار محتوای آنرا تغییر می دهد. اگر شما مدتی است که افکارتان تغییر نکرده بدانید که این مدت فکر نکرده اید.
آب هم اگر راکد بماند فاسد می شود.

@amiralichanel
۲
atena aa
19 Farvardin 22:02
خیلی قشنگ بود.خیلی

پاسخ :

:*
بلوط ||
19 Farvardin 22:27
:) اره واقعا

پاسخ :

(:
" من به روش خودم زندگی می کنم "
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان