« فَإِنِّی قَرِیبٌ أُجِیبُ دَعْوَةَ اَلدّٰاعِ إِذٰا دَعٰانِ فَلْیَسْتَجِیبُوا »


من نزدیکمـ ..

و دعآی دعاکننده را به هنگامی

که مرا بخواند اجابت مى کنمـ ..