۷۷

چرا نمیشه با صحبت حل شه مشکلات ؟

چرا ادمآ اینقدر خودخواه ن ..

خستمـ .. متنفرمـ ..

هر روز صبح از خودم می پرسم : من همونی هستم که میخوام باشم ؟
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان