دلم خیلی چیزا میخواد ٬ دلم میخواد خیلی حرکتا بزنمـ .. اما و اما ..

دلم میخواد خیلی چیزای دوروبرمُ درست کنم از پایه ٬ دلم میخواد

برای خیلی چیزا وقت بذارم .. برای خیلی کارایی که دوست دارم .. اما .

اما ..

یه چیزی رو بیشتر از همه ی اینا میخوام .. این خواستن و این خواستن

خیلی عمیقه .. که هر لحظه حس می کنم ٬ این تصمیم این خواستن 

الان باارزش ترین چیزه برامـ . باارزش ترین تصمیمَمِ ‌‌.. با ارزش ترین 

فکر و هدفه برامـ ..

این هدف رفتنِ .. رفتن .. رفتن برام مساوی موفقیتِ .. برام مساوی 

بدست اوردن نیمی از وجودمه که این رفتن رو میخواد ..

رفتن برام همه چیزه .. هر چی میگذره .. ادما بهم نشون میدن که هدفم

چقدر درسته .. هر چی میگذره دنیا بهم میفهمونه که رفتن باارزش ترین

چیزییِ که میخوامـ ..