۷۵

دلم برای ترسوندنت تنگ شد آتنا ((: 

هی به کنار تختم نگاه میکنم یاد شبایی که بودی می افتم و هی دلم

برات تنگ تر میشه .

قرارمون فراموش نشه (: 

موفق باشیم (: 


هر روز صبح از خودم می پرسم : من همونی هستم که میخوام باشم ؟
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان