۷۴

یه جا خوندمـ : وظیفت اینه خودت باشی ..

تو تمام لحظاتی که میگذرونم سعی می کنم اینو رعایت کنمـ ٬ اینو 

فهمیدم هیچ وقت از این پشیمون نشدم که خودمـ باشم ..

میخوام همین یاسمینی که هستم باشم با همه ی خصوصیت هآمـ .. با 

تمام اخلاق هام و مهم نیست کی خوشش میاد و کی نه ..

۱
فآطمه
17 Farvardin 20:56
مآه منو میگی؟😍🙈💛

پاسخ :

ای جونمـ مهربونمـ :*
" من به روش خودم زندگی می کنم "
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان