۶۲

داوطلبین امسال کنکور یک میلیون و یازده هزار نفر و خورده ایی |:

خدا به داد هممون برسه ایشالله -_-

۱
my life
19 Esfand 23:17
٩٠٠تا بود که ://

خدا بخت همشونو باز کنه شوهر کنن:((
 

پاسخ :

رندومه انگار |:
تمدید کردنش دیگه چیه ! -_-
" من به روش خودم زندگی می کنم "
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان