۵۴

کمکم کن قوی باشم .. کمکمون کن قوی باشیم .. کمک کن ..

نمیخوام کم بیارم .. نذار نذار نا امید شیم ..

خدایا خدایا خدایا تو کمکم کن .. کمکمون کن 

۱
my life
10 Esfand 19:00
حال هوای من...
آمین..

پاسخ :

آمین :*
" من به روش خودم زندگی می کنم "
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان