۳۵

مثه یه درد بزرگ می مونه .. وقتی خط استادمـ شبیه خط توعه بابایی ..

دلم میخواست فریاد بزنم ٬ اما کار از فریاد گذشته ٬ فقط باید این دردُ

تو قلبم حفظ کنم .

۱
my life
06 Bahman 13:13
😢 :((

پاسخ :

):
:*
" من به روش خودم زندگی می کنم "
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان