« اینجا جای موندن نیست »

این شهر جای موندن نیست .. تنفرمـ هر روز از این شهر بیشتر میشه ..

نمیشه هیچ جور دوست داشت این شهر ُ .. میدونم یه روز می رمـ ..

حالا می فهممـ که چرا خیلیآ تو سرشون رفتنــِ ..