۲۴

گاهی اوقات شک می کنم به خودم و خوابامـ ٬ بعضیآش بدجوری به

حقیقت تبدیل میشهـ . گاهی می ترسم از خواب دیدن ٬ می ترسم ...


" من به روش خودم زندگی می کنم "
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان