۲۳

هر کی زندگیش یه مدله ، هر کی تو زندگیش با یه مشکلی دست و پنجه نرم میکنه .

زندگی بدون مشکل نمیشه ، بدون گره نمیشه .. به قول دورو بریا حالا این مشکل اول

سالای زندگیت یا وسطش یا هم اخرش ، بالاخره هست .. 

مشکلا بزرگت می کنن ، بزرگم کردن ، شاید اگه پیش نیومده بودن من بزرگ نمی شدم ، 

یاد نمی گرفتم چجوری از پسشون بر بیام ، قوی بودن و یاد نمی گرفتم ، خوشبخت بودن 

و یاد نمی گرفتم . اما پیش اومدن ، میدونی زندگی همینه .. زندگی یعنی حل کردن ، 

مشکل هست فراوان ، باید یاد بگیری چه طوری حلش کنی چه طوری شاد باشی ، اینکه

با مشکل زندگی کنی و حلش نکنی مخالفم اما بعضی مشکلات هستن دست تو نیست 

تلاشت و می کنی سعی تو می کنی اما حل نمیشه ، گاهی هم حل شدن و نشدنش دست

تو نیست ، اینجا فقط باید به خودش بسپری ، این موقعه اروم میگیری ، وقتی به خودش

میسپاری ، میدونی بهترین اتفاق می افته . 


+ کمتر جنگ کنیم با زندگی ، حل میشه .. همه چی (:


" من به روش خودم زندگی می کنم "
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان